همایش غدیر

تشریفات و خدمات برگزاری رویداد و مراسم
  • تمام آن چیزی که باید درباره سید بدانید

    بررسی تاریخچه واژه سید

    در کلام عرب برای خطاب آقایان از کلمه سید و برای خانم‌ها از سیده استفاده می‌شود و از جهت دیگر سید یک لقب است که در کن ...