شرکت نساجی مه ترنج تهران

صنعت نساجی، فرش، موکت و کفپوش