گروه مهندسی نوآوران برق

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری