صنایع پمپ سازی دریا

کشاورزی، دامداری و طیور
  • مدیر عامل شرکت پمپ‌سازی دریا در مورد برگزاری نمایشگاه بین‌المللی آی فارم گفت:

    کشاورزان رکن اصلی تولید در کشور هستند

    شرکت پمپ‌سازی دریا در سومین نمایشگاه بین‌المللی آی فارم حضور خواهد داشت.