پارس چاینا

خدمات حمل و نقل (خدمات دریایی، هوایی، ریلی)
  • واردات کالا از چین

    گروه تجاری آوا تمامی امور مربوط به تامین کالا از چین و خرید و حمل و نقل و ترخیص آن را برای تجار انجام می‌دهد.