بازپر

خدمات حمل و نقل (خدمات دریایی، هوایی، ریلی)
  • چرا خرید بلیط چارتر از بازپر؟

    پرواز چارتر به معنای دربست کرایه کردن هواپیما برای یک بازه زمانی معین است. پروازهای لحظه آخر که به چارتر معروف هستند ...