آقای گیمیفیکیشن

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • شتاب‌دهنده همتک با همکاری آکادمی گیمیفیکیشن ایران برگزار می‌کند

    گیمیفیکیشن در 8888 ثانیه

    روز 98/8/8 کارگاهی در شتاب‌دهنده همتک با موضوع «آنچه از گیمیفیکیشن نمی‌دانید» با تدریس همیدفدایی برگزار خواهد شد.