نوین کتاب گویا

انتشارات، رسانه و کتاب
  • دنیا همه را می‌‌شکند! اما پس از آن، خیلی‌ها جای شکستگی‌ قوی‌تر می‌شوند

    معرفی کتاب صوتی وداع با اسلحه

    از ویژگی‌های بارز نسخه صوتی کتاب وداع با اسلحه، تیپ‌سازی گویندگان است. موسیقی این اثر، هم بیانگر آشفتگی جنگ است و هم ...