سیدوک

خدمات حقوقی و قانونی و وکالت
  • ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم

    مشاور حقوقی فردی دارای صلاحیت و معلومات حقوقی است که تحصیلات آکادمیک در زمینه حقوق را گذرانده و همچنین آزمون‌های تخص ...