گروه فناوری اطلاعات ژنیک

تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر وب
  • لزوم دیجیتال سازی مدارک پزشکی

    فناوری اطلاعات به واسطه رشد و گسترش روزافزون، محیط‌های تبادل اطلاعات را به شدت دچار تغییر کرده است. در بخش بهداشت نی ...