شمال بار

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها
  • در خصوص مسائل بهداشتی همه چیز را رعایت کرده و کارگران با ماسک و دستکش هستند

    خیالی آسوده با شمال بار با بسته بندی ویژه

    شمال بار یا همان شمال بار تهران با تجربه فراوان در زمینه حمل و نقل اثاثیه منزل و جهیزیه و همچنین مبلمان، با کادری مج ...