افرازپتروتجارت

نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
  • شرکت افراز پترو تجارت به مدیرعاملی مجتبی عزیزیان به شماره ثبت 453763

    واحد پتروشیمی در حال احداث LLDPE

    شرکت افراز پترو تجارت به آدرس www.petrotejarat.co در صدد خرید خط تولید واحد پترو شیمی LLDPE و احداث این واحد تولیدی ...