خانه سرمایه

صنعت بورس، بانک، بانکداری، خدمات مالی و بیمه، کارگزاری بورس
  • برگزاری دوره آموزشی جامع نخبگان خانه سرمایه

    در بورس نخبه شوید

    یک نخبه بورس باید به علم تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار بورس کاملا آشنا باشد و در یکی از این دو علم متخصص حرفه ای شود. ...