بارمان فولاد تهرانی

متالورژی، فولاد
  • آیا قیمت ورق استیل در حال حاضر منصفانه است؟

    بررسی قیمت ورق استیل

    فلزهای مختلف با کارایی‌های متفاوت دارای قیمت‌های مختلفی هستند. گفتنی است که ورق استیل به عنوان یکی از کاربردیترین ور ...