موسسه روشن اندیشان گیتی

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار
  • چرا سیستم مالی گیتی یار

    با توجه به پیشرفت تکنولوژی و شرایط اقتصادی،هر فرد نیازمند مدیریت مالی خود می باشد.چرا که در صورت عدم توانایی انجام ا ...