آکادمی سیستم سازی

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • آکادمی سیستم سازی جهت کمک به کسب و کارها، اولین کتاب سیستم سازی را منتشر کرد

    انتشار اولین کتاب آموزش سیستم سازی در کشور

    اگر سخت کار میکنید ولی به اندازه کاری که میکنید درآمد ندارید و اگر اگر تعداد مراجعات به دفتر شما زیاد است، شاید آدم ...