خبریفا

انتشارات، رسانه و کتاب
  • آمار لحظه‌ای از وزارت بهداشت جهانی

    آمار لحظه‌ای ویروس کرونا در جهان و ایران

    به گزارش خبریفا، آمار قربانیان ویروس کرونا در جهان تقریباً به تمامی نقاط جهان رسیده است و همه کشورها در حال مبارزه ب ...