دکتر نابت ریاحی

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • شپش سر و هرآنچه باید بدانید

    برای درمان حشره شپش از داروهای ضد آفت، استفاده مکرر از شانه ضد شپش و یا اصلاح موی سر بهره برده می‌شود.