آسمان مجازی آران

خدمات طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی
  • شرکت آسمان آران در سال جدید

    شرکت آسمان آران در راستای اهداف خود در سال جدید نیز در کنار همکاران و عاملین فروش خود باقدرت خواهد بود

  • تولید تایل های آسمان مجازی در ابعاد دلخواه و سفارشی

    طراحی و تولید آسمان مجازی 120*180

    آسمان مجازی یکی از انواع سقف کاذب است که در حالت استاندارد به صورت تایل های 60*60 تولید میشود