بورس ملت

صنعت بورس، بانک، بانکداری، خدمات مالی و بیمه، کارگزاری بورس
  • تاریخچه توسعه بازارهای سرمایه

    برای غلبه بر بحران نقدینگی ، اولین مبادلات در حال ایجاد است. در سال 1532 ، بورس اوراق بهادار آنتورپ تجارت اوراق قرضه ...

  • بورس اوراق بهادار

    بورس اوراق بهادار چیست؟

    بازار سهام همچنین نمونه ای جذاب از  قوانین عرضه و تقاضا ارائه می دهد. برای هر معامله سهام ، باید یک خریدار و یک فرو ...