پویش جوانه

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • با خرید تجهیزات بیمارستانی به یاری کادر درمانی استان اصفهان شتافتند

    کارآفرینان جوان اصفهانی

    بدلیل شیوع کرونا در ایران کارآفرینان استان اصفهان با تهیه تجهیزات بیمارستانی و کمک‌های نقدی به یاری کادر درمانی این ...