دانشگاه خراسان

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • گزارش یونسکو از تاثیر کوئید۱۹ بر آموزش در جهان

    وقتی کرونا به جنگ آموزش می‌رود

    طبق آماری که یونسکو منتشر کرده، کرونا موجب شده که فرآیندهای آموزشی حضوری در ۱۵۹ کشور جهان به طور کلی متوقف شود. بر ا ...