مسابقه سخنرانی صنعت بیمه

صنعت بورس، بانک، بانکداری، خدمات مالی و بیمه، کارگزاری بورس
  • با حمایت دانشگاه بیمه ایران و اهالی صنعت بیمه

    اولین مسابقه بزرگ سخنرانی صنعت بیمه

    اینشورتاک اولین مسابقه سخنرانی در صنعت بیمه است که با حمایت دانشگاه بیمه ایران برگزار می شود و فعالان حوزه بیمه ضمن ...