مشاوره کنکور و انگیزشی استاد وحید ایمنی

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • مشاوره کنکور آری یا خیر ؟!

    در این نوشته به زوایای مختلف مشاوره کنکور و تاثیراتی که می تواند داشته باشد می پردازیم. با توجه به اهمیت آزمون کنکو ...