پوکه معدنی اعتماد

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • پوکه معدنی(سنگ آتشفشان) چیست؟

    پوکه معدنی مواد حاصل از فوران آتشفشان است که پس از سرد شدن برروی زمین تشکیل میگردد که که امروزه کابردهای فروانی دارد ...