شیمی MBA

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها
  • شیمی MBA ، همان رشته ای که می خواهید!

    شیمی MBA چیست و چه تفاوتی با شیمی و MBA دارد؟

    احتمالا در برخورد اول با عبارت شیمی MBA تعجب کرده اید و از خود می پرسید که علم شیمی و مدیریت ارشد کسب و کار چه ارتبا ...