استیلا

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • سوله سازی و اسکلت فلزی استیلا

    مدیریت مجموعه شرکت مهندسی پترو سازه پولاد استیلا جناب آقای مهندس باقرزاده می باشد که نزدیک به نیم قرن با سوله و سوله ...