شرکت گاز استان تهران

نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
  • سعید توکلی مدیر عامل شرکت گاز استان تهران عنوان کرد:

    پویش یک درجه کمتر، راهی برای داشتن آسمانی آبی

    مدیرعامل شرکت گاز استان تهران عنوان کرد: پیوستن شهروندان به پویش یک درجه کمتر به منزله داشتن آسمانی آبی، ایرانی سبز ...