درز پلتفرم هنر ایرانی

موزه‌ها، گالری‌ها، فرهنگسراها، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی
  • بهجت صدر کیست

    بهجت صدر محلاتی نقاش ایرانی بود. او زاده اراک است. پدرش محمد صدر محلاتی و مادرش قمر امینی صدر از خانواده‌های سرشناس ...