برگزاری مراسم ترحیم در خصوص خدمات مراسم ختم

تشریفات و خدمات برگزاری رویداد و مراسم
  • مداحی با نی در مراسم ترحیم

    مداحی بانی

    اجرای مراسم ترحیم مراسمات ترحیم. سوم .هفتم .سالگرد.یادبود.اربعین.مراسمات بهشت زهرا وکلیه مراسمات مذهبی.سنتی.عرفانی ...

  • مداحی با نی در مراسم ختم

    اجرای مراسم ترحیم به همراه گروه موسیقی عرفانی در ختم و خدمات برگزاری مراسم در تالار و سز مزار