سقف کاذب

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • سقف کاذب چیست؟

    سقف کاذب چیست ؟ سقف کاذب نوعی پوشش برای سقف اصلی به حساب می آید این پوشش نه تنها برای زیبایی و دکور کردن خانه است بل ...