سلامت گستران پردیس پارت

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • عبدالرضا هنری مدیرعامل شرکت سلامت گستران پردیس پارت:

    ورود دولتمردان در قالب‌های اقتصادی کمتر شود

    چشم انداز شرکت سلامت گستران پردیس پارت، که در نمایشگاه ایران هلث ۱۴۰۱ حضور داشت؛ موفقیت در صادرات تجهیزات و ملزومات ...