کافه‌تونز (CafeTunes)

صنایع و خدمات مرتبط با تلفن‌های همراه ( موبایل)
  • گزارش اختصاصی کلیک (ضمیمه روزنامه جام جم) درباره کافه‌تونز

    کنترل موسیقی مکان‌های عمومی، در دستان شما

    سیاوش احمدپور، یکی از بنیانگذاران «کافه‌تونز» است که سرویس جدیدی برای پخش موسیقی دلخواه در یک مکان عمومی ابداع کرده ...