به آزماسکوسامان

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • هود شیمی درمانی

    هود شیمی درمانی از اسکلت پروفیل فولادی استاندارد ( سنگین ) به صورت دو قسمتی ساخته میشود و با رنگ پودری الکترواستاتیک ...