دکتر کیوان خوشخو

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • خلاص شدن از چربی گونه ها با تخلیه بوکال فت

    تخلیه بوکال فت

    چربی بوکال، یک توده چربی است که در ناحیه توخالی بین عضله بوکسیاناتور و سایر عضلات سطحی صورت قرار دارد. اندازه چربی ب ...