سایت مشاوره ازدواج پرتو زندگی

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها
  • ازدواج بنفش چیست؟

    ازدواج بنفش یک ازدواج مصلحتی است که برای پنهان کردن تمایلات همجنس گرایانه افراد یک رابطه انجام می شود.

  • آیا مشاوره قبل از ازدواج مهم است؟

    مشاوره قبل از ازدواج به شناخت بیشتر طرفین رابطه و تصمیم گیری صحیح کمک می کند. مشاوره ازدواج با درمانگر باتجربه و متخ ...