محمد احمدی اصل

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها
  • دنیای علم و فناوری این جاست

    دنیای دیجیتال،دنیای امروز

    ایده‌های کسب و کار اینترنتی بسیار زیاد هستند و بستگی به علاقه‌مندی‌ها، تخصص‌ها و شرایط مالی فرد دارد. بازاریابی دیجی ...

  • محمد احمدی اصل رئیس هیات مدیره توسعه اقتصاد امید ملل متحد ( مدرسه اقتصاد)

    محمد احمدی اصل رئیس هیات مدیره مدرسه اقتصاد

    محمد احمدی اصل رئیس هیات مدیره توسعه اقتصاد امید ملل متحد ( مدرسه اقتصاد) یکی از برجسته ترین اساتید مدرسه اقتصاد اس ...