مجید پناهی جو

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • عکاسی صنعتی مجید پناهی جو

    عکاسی صنعتی

    عکاسی صنعتی به عکاسی محصولات، فضاهای صنعتی و فرآیندهای تولید مرتبط است. در این نوع عکاسی، برقراری ارتباط و تعامل با ...