داروبین

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • بررسی پلتفرم های محتوا محور اطلاعات دارویی در ایران

    ساختار سامانه های اطلاعات جامع دارویی

    لزوم در دسترس بودن اطلاعات معتبر دارویی برای مصرف کنندگان از تعهدات پلتفرم ها و سامانه های آنلاین دارویی در کشور است ...

  • مراکز آنلاین اطلاعات دارویی

    با توسعه شبکه های ارتباطی در دنیای امروز، انجام بسیاری از کارهای روزمره در بستر اینترنت امکان پذیر شده است. دسترسی ب ...