هوشمند اسمارت

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها
  • اگر درخت پالونیا شما هم دچار آفات شده همراه ما باشید

    درخت پالونیا و آفات و بیماری های آن

    درخت پالونیا تحت تأثیر بسیاری از بیماری ها و آفات است. در شمال، عمدتاً توسط جارو جادوگران آلوده می شود، اگرچه حمله ح ...