روان نت

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • راه اندازی مرکز مشاوره روانشناسی روان نت

    مشاوره روانشناسی روان نت راه اندازی شد

    شاید جای مرکزی یکپارچه و امن برای مشاوره روانشناسی در بین کلینیک های این حوزه کاری خالی بود که روان نت با همین اهداف ...