فن آفرینان زندگی نو(لایف وب)

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی