بازرگانی مهدوی

صنایع غذایی و آشامیدنی
  • در این ایام دم عید، دیگر نگران نباشید،

    مواد غذایی را گران نخرید!

    به خاطر نقش پررنگ بنکداری ها در زنجیره تامین مواد غذایی، و با توجه به این که نزدیک سال نو هستیم و مواد غذایی متقاضی ...