پارسا تجارت

مراکز خرید، پاساژها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای
  • تمام جزئیات مربوط به انبه

    کاشت انبه

    انبه را احساس کنید: انبه را به آرامی فشار دهید. یک انبه رسیده کمی تحت فشار قرار می گیرد، در حالی که یک انبه نارس سفت ...

  • تمام جزئیات مربوط به کاشت آناناس

    کاشت آناناس

    گیاهان آناناس باید به طور منظم آبیاری شوند، اما نه خیلی زیاد. بین دو آبیاری باید اجازه داد که خاک خشک شود. اگر خاک خ ...