• دریچه بازدید چیست؟

    دریچه بازدید یکی از اجزای اساسی در سیستم‌های تهویه مطبوع و تهویه مکانیکی است که برای انجام عملیات نگهداری، تعمیرات و ...