موزه ملی تاریخ پزشکی ایران

موزه‌ها، گالری‌ها، فرهنگسراها، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی
  • گزارشی از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

    تاریخ علوم پزشکی ایران در زیر یک سقف

    موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران، جایی است که سابقه این تاریخ طولانی در آن نگهداری می شود. برای معرفی این موزه، گزارش ...