منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

موزه‌ها، گالری‌ها، فرهنگسراها، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی
  • مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید خبرداد:

    25 درصد کل ظرفیت تولید خودرو کشور در ارگ جدید

    مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید گفت:طبق برنامه های بلند مدت قصد داریم تا 25 درصد کل ظرفیت تولید خودرو کشور را د ...