شرکت ایزوگام ایرانی

مسکن، ساخت و ساز و مصالح ساختمانی
  • برای قدردانی از مشتریان وفادار

    «ایزوگام ایرانی» MVM و سکه جایزه می دهد

    شرکت ایزوگام ایرانی برای قدردانی از مشتریان خود، با برگزاری یک مراسم در سال 95 به قید قرعه خودروی MVM جایزه می دهد.