استارتاپ ویکند رفسنجان

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • به همت انجمن علمی - مهندسی کامپیوتر دانشگاه ولی‌عصر (عج)

    اولین استارتاپ ویکند رفسنجان برگزار می‌شود

    اولین استارتاپ ویکند رفسنجان به همت انجمن علمی - مهندسی کامپیوتر، 15 الی 17 مهرماه سال جاری در دانشگاه ولی‌عصر (عج) ...