تیکخوان

دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کمک آموزشی و فرهنگسراها
  • یک سال پس از آعاز به کار یک استارتاپ رونمایی شد

    تصحیح آزمون‌های کتبی با روشی نوین

    با راه اندازی سامانه تصحیح آنلاین، پاسخ برگ های چندگزینه ای در آزمون آفلاین ( کاغذی ) به صورت آنلاین انجام می شود.